Logo-Tennisclub Bachten de Kupe Veurne
Logo-Tennisclub Bachten de Kupe Veurne

PCBK team

 

Petanque Club Bachten de Kupe start vanaf januari 2024 met een nieuw bestuur.

 

PCBK mag aan de lezer voorstellen:

  •  Onze sportleider die de trekkingen doet, de punten en de scores nauwkeurig bijhoudt: Xavier Debergh.
  •  Onze materiaalmeester die ervoor zorgt dat alle gebruikte materialen terug veilig opgeborgen worden: André Pinson.
  • Onze Penningmeester die heel nauwkeurig de ontvangsten en de uitgaven noteert: René Duyck.
  • Onze terreinverzorger die alle middelen inzet om de terreinen in ere te houden: Johan Vermander.
  • Onze BBQ-man die met de glimlach en met professionele kennis van de voedselveiligheid de leuke etentjes weet te verzorgen: José Syryn.
  • Onze stille kracht achter de schermen, ook een medestichter van TCBK in 1998: Willy Notebaert.
  • Onze secretaris die de notulen opmaakt, de ledenadministratie en de correspondentie verzorgt: Freddy Van den Bossche
  • De voorzitter die samen met de andere bestuursleden beleidsverantwoordelijk is, toeziet op de naleving van de reglementen en ervoor zorgt dat alles in goede banen terechtkomt: Johan Louwagie.

 

Het nieuwe jaar is zopas begonnen en we kijken er al naar uit om in maart te kunnen starten met de petanque.

 

De volledige lijst met activiteiten vind je terug in het jaarprogramma.

 

De normale petanque wedstrijden gaan door zoals gewoonlijk op woensdagnamiddag stipt om 14.30 uur en op vrijdagavond stipt om 19.00 uur, rekening houdend met de weersomstandigheden.

Dit vanaf eind maart tot eind september.

 

Wij wensen U allen een gezond sportief jaar toe.

 

Aandacht: Niet vergeten uw lidgeld te betalen a.u.b. (zie ‘lidmaatschap’ )

 

Beste groeten en veel petanqueplezier.

 

Het bestuur.